Tartalomjegyzék

A Tételriport űrlapon a bizonylatainkon és a munkalapokon szereplő árukat (termékeket és szolgáltatásokat) képesek vagyunk

 • szűrni, mégpedig tételesen, soronként
 • Excel táblázatba rendezni és abból kimutatásokat készíteni
 • tételsorokat szétbontani, két vagy több projekthez hozzárendelni
 • tételsorokat költséghelyekhez rendelni
 • gyári számokkal kiegészíteni, akár utólag is
 • kontírozás után a könyvelőnk a könyvelőprogramba megfelelő formátumban kiexportálni

Fontos kihangsúlyozni, hogy a tételriport segítségével lehetőségünk van a bizonylatok részleteiben

az árucikkek szintjén tételsorokra keresni,

azokból üzletviteli szempontból értékes kimutatásokat, jelentéseket készíteni, majd ezekre alapozva üzleti döntéseket hozni.

  Az űrlap elérése

  Húzzuk az egérmutatót a bal navigációs sáv 'Fő űrlapok' pontjára, az ekkor megnyíló almenüben pedig kattintsunk bal egér gombbal a 'Tételriport' menüpontra. Az űrlap új lapon nyílik meg.

  A kezelőfelület

  A Tételriport űrlap megnyitásakor alapértelmezésben így nyílik meg:

  Az űrlap felső, nagyobb szekciójában a tételsorok listája foglal helyet. Alatta látható panelen a típusválasztó, a részletes szűrő, összesítő és műveleti gombok helyezkednek el.

  A legnagyobb felület, azaz a lista megnyitáskor még üres, előbb válasszuk ki, mely üzleti dokumentumokat szeretnénk megjeleníteni.

  Megjelenítés típusok szerint

  A szűrőpanelen, a bal alsó sarokban jelölőnégyzetekkel választhatjuk ki azokat az üzleti dokumentumok típusokat, amiket a riportban látni szeretnénk. Fontos tudnunk, hogy a 8 bizonylattípus mellett munkalapot is helyezhetünk a jelentésünkbe, hiszen annak is vannak tételsorai.

  A választható típusok:

  • számla
  • számlát helyettesítő bizonylat
  • szállítólevél
  • ajánlat
  • ajánlatkérés
  • megrendelés
  • pénzügyi bizonylat
  • munkalap
  • jegyzőkönyv

  Egy típus kiválasztásához kattintsunk egyszer a bal egérgombbal a típus neve mellett látható jelölőnégyzetre. Ekkor a négyzetben pipa jelenik meg és az aktív szűrők beállításainak megfelelően (lásd alább) a kiválasztott típusú dokumentumok összes tételsora automatikusan megjelenik a listában.

  Egyidejűleg több típus is kiválasztható. Ha egy aktív (bepipált) jelölőnégyzetre ismét rákattintunk, akkor a pipa kikerül belőle és a vonatkozó típusnak megfelelő tételsorok automatikusan eltűnnek a listából.

  1. Tételek listája

  Az űrlap legnagyobb, felső felületét a tételsorok listája tölti ki. Ebben a listában az éppen érvényben lévő

  • bizonylattípusoknak és
  • szűrési feltételeknek megfelelő listát láthatjuk.

  Az űrlap megnyitásakor a típusválasztóban egyetlen bizonylattípus sincs aktiválva, ezért a lista üres. Ha a típusválasztóban egy vagy több típust kiválasztunk, a listában megjelennek a választott típusnak megfelelő tételsoraink.

  A demó rendszerben több, mint 700 mintaértékű tételsor szerepel. Egy új, éles rendszer megigénylésekor egyetlen tételsor sem szerepel, hiszen se bizonylat, se munkalap nincs kiállítva.

  A listában a rendelkezésre álló területen egyszerre négy tételsort láthatunk, ha ennél több eleme van a listának, akkor a panel jobb oldalán megjelenő görgetősávval tudjuk fel- és lefelé görgetni a listát.

  Sorrendezés

  Alapértelmezésben az űrlap betöltődésekor a tételsorok listája

  • bizonylatazonosítók alapján csökkenő és
  • azon belül tételsorszámra növekvő

  sorrendben kerül megjelenítésre.

  A lista fejlécének világos címkéivel a tételsorok sorrendezését bármikor megváltoztathatjuk az Alapelvekben leírt módon:

  • a bal egérgombbal egyszeri kattintással növekvő sorrendet állítunk elő
  • újabb bal egérgombbal történő kattintással csökkenő sorrendet
  • jobb egérgombbal kikapcsoljuk az adott címkére a sorrendezést

  Az aktuális sorrendezést a címkék színe is mutatja: a sorrendezett oszlop címkéje sötétebb színű; növekvő sorrendezés esetén a címke alja sötétebb, csökkenő sorrendezés esetén a címke teteje sötétebb színű. A kikapcsolt címkék színe világoskék.

  Egyidejűleg több sorrendezés is be lehet kapcsolva.

  Egy tételsor adatai

  A lista egy sora egy tételsornak felel meg, amit a bal oldalán látható mutatónyíl is jelöl. Egy sorban több adat szerepel, így a vonatkozó bizonylat alapadatai és az árura vonatkozó adatok. Ezek egymás alatt és mellett szerepelnek, ám a tételsort a mutatónyíl összefogja.

  Az adatok beazonosításában segítséget nyújtanak a fejlécmező címkék, amiket vizuálisan is csoportosítva, egymástól jól láthatóan elválasztva jelöl a rendszer.

   Bizonylat alapadatai

   Bizonylat típusa
   A mezőben a számlatípus betűjele áll. Kizárólag kimenő irányú és számla típusú bizonylatnál van jelentősége. A betűjelek jelentése:

   • K: készpénzes
   • U: utalásos
   • D: devizás
   • V: vegyes. Célszerű a NAV-nak fizetett adók és járulékok, bérköltség, önkormányzati adók, gépjárműadó típusú tételeket bejövő "vegyes" bizonylatként létrehoznunk. Így ezek a kifizetések is szerepelnek a költségek között és a könyvelésen kontírozhatók, feladhatók lesznek. A költségeink így egységes rendszerbe kerülnek, a költségvetésünk pontos lesz.
   • C: ???

   Tétel sorszáma
   A bizonylaton szereplő tételsor sorszáma. Értelemszerűen számos azonos sorszámot fogunk látni a listában, ha kettő vagy több bizonylat kerül kilistázásra.

   A/T: aktív vagy törölt
   Ez a jelölőnégyzet a bizonylat érvényességét mutatja. Ha a vonatkozó bizonylat törölt, úgy pipa áll benne, ha aktív, akkor üres. A jelölőnégyzet nem írható, amit a halványszürke színe is jelöl. A bizonylat érvényességét a Bizonylatok listájában vagy a Bizonylat részletei űrlapon módosíthatjuk.

   Bizonylat azonosítója
   Azon bizonylat azonosítója, amin a tételsor szerepel.

   Üzleti partner neve
   Amivel vagy akivel az üzleti esemény lebonyolításra került.

   Lezárt státusz
   A jelölőnégyzetben pipát látunk, ha a vonatkozó bizonylat - amin a tételsor szerepel - lezárt státuszú. Üres, ha még nem lezárt. Fontos tudnunk, hogy a költséghely mezőt akkor tudjuk beállítani, ha a bizonylat még nem lezárt.

   Kattintsunk a jelölőnégyzetre egyszer bal egér gombbal. Ha pipa volt benne, most az kikerül belőle, ha üres volt, most pipa kerül bele, azaz lezárt státuszú lesz.

   Projektazonosító
   Míg a bizonylatok szintjén az egész üzleti dokumentumra vonatkozóan tudjuk projekthez csatolni, addig ebben a legördülő listában az adott tételsor szintjén tudjuk beállítani a vonatkozó projektet.

   A listát lenyitva látjuk a már létrehozott projektek azonosítóját, megnevezését és a felelős személy nevét. A demó rendszerben néhány példaértékű projektet találunk, egy új, éles rendszerben ez a lista üres lesz; előbb javasolt a projektek létrehozása.

   Kattintsunk bal egérgombbal a megfelelő projekt sorára, aminek határára az adott tételsor teljes összege a választott projekt pénzügyi elszámolásában fog megjelenni.

   Lehetőségünk van egy tételsort szétbontani kettő, vagy több projektre is. Ez a leggyakrabban bejövő bizonylat esetében szokott előfordulni, pl. árubeszerzéskor. Ilyen esetben az űrlap jobb felső sarkában elhelyezkedő zöld színű 'Tételsor bontása' műveleti gombra kell kattintanunk. Ennek a műveletnek a részletes leírását lásd alább.

   Költséghely
   A költséghelyeket az azonos nevű segédűrlapon lehet szerkeszteni és módosítani. Ennek a legördülő listának az értékkészlete a segédűrlapon megadott költséghelyek neve és azonosítója.

   Értelemszerűen a bejövő bizonylatok tételsorait sorolhatjuk be különféle, saját cégünkben használt költséghelyekbe. Nyissuk le a listát és bal egér gombbal kattintsunk arra a költséghelyre, amibe be kívánjuk sorolni az adott tételsort.

   Ha egy tételsort meg szeretnénk bontani és kettő, vagy több költséghelyre szeretnénk besorolni, úgy az űrlap jobb felső sarkában elhelyezkedő zöld színű 'Tételsor bontása' műveleti gomb segítségével tehetjük meg. Lásd alább a részletes leírását!

   Dátumok

   A dátumok adatcsoportban a mezők csak olvashatók, nem módosíthatók.

   • Bizonylat keletkezése
   • Teljesítés dátuma
   • ÁFA dátuma
   • Fizetési határidő
   • Értéknap
   • Postázás dátuma: amikor a bizonylatot postai vagy akár elektronikus úton eljuttattuk a címzettnek. Értelemszerűen kimenő bizonylatnál van szerepe.
   • Költséghely név: ha a költséghely beviteli mezőben kiválasztjuk a költséghely azonosítóját, a hozzá tartozó megnevezés automatikusan beíródik ebbe a mezőbe.
   • Knap: azaz késedelem napja, ami a fizetési határidőt meghaladó napok számát jelenti. Negatív számot látunk benne, ha a fizetési határidő még nem járt le, nullát, ha az pont ma van és pozitív számot, ha a fizetési határidő már lejárt.

   Egyéni szűrést megvalósító mezők

   Egymás alatt négy beviteli mezőt látunk, ezek az S, F1, F2 és F3 jelölésűek és egyéni szűrést tesznek lehetővé. Működésük és a hozzájuk kapcsolódó egyéni szűrés az Alapelvekben ismertetett sztenderd módnak megfelelő.

   Áru tételsor adatok

   Ezek az adatok a bizonylat megfelelő tételsorában az árura vonatkozó adatok. Ezen űrlapelemek nem írhatók, csak olvashatók, tehát tájékozódásra szolgálnak:

   • osztály
   • csoport
   • árukód
   • áru megnevezése
   • devizanem
   • deviza árfolyam
   • áfa % mértéke
   • egységár devizában
   • egységár: magyar forintban értendő. Ha ettől eltérő devizában szerepel az árutétel, akkor az árfolyamnak megfelelően magyar forintra átszámolt érték szerepel itt.
   • mennyiség és mennyiség egység
   • bontott mennyiség: szétbontott tételsor esetén a szétbontott részmennyiségek szerepelnek itt. A tételsor szétbontását a műveletek közt részletezzük. A nem megbontott tételeknél az eredeti mennyiség áll itt.

   Összegek

   A két oszlop rubrikáiban az áru tételsorra vonatkozó összesített nettó, áfa és bruttó részösszegek szerepelnek. A bal oszlopban magyar forintban megadva, a jobb oldali oszlopban a bizonylaton kijelölt devizában. Ha a devizanem magyar forint, értelemszerűen a számadatok egyezőek lesznek.

   Gyári számok

   A lista jobb szélén látható hasáb ad helyet a gyári számok kilistázására.

   A hasábban mindig a kijelölt tételsorhoz tartozó gyári számok jelennek meg - amennyiben gyári számos árucikk szerepel a sorban. A kijelölt sort annak bal oldalán látható mutatónyíl kék színe jelöl egyértelműen.

   Egyidejűleg 8 gyári szám fér ki a rendelkezésre álló területen. Amennyiben 9 vagy több gyári számunk van, a hasáb jobb oldalán megjelenő görgetősávval tudjuk fel- és lefelé irányban görgetni a listát.

   Ha nem gyári számos áru szerepel a tételsorban, a hasáb üres marad és csak a sötétszürke háttér látható.

   Lehetőségünk van a kijelölt tételsorban a gyári számokat:

   • törölni
   • módosítani
   • beszúrni.

   Ennek leírását alább a műveletek fejezetben részletesen ismertetjük.

   2. Szűrő

   Az űrlap alsó régiójában foglal helyet a szűrő, aminek elemei segítségével összetett lekérdezést, kimutatást van lehetőségünk készíteni.

   Vezérelvként elmondható, hogy minden olyan mezőre és értékre képesek vagyunk szűrni, ami a tételsorok listájában megjelenik (lásd az 1-es pont, Tételsorok listája fejezetben).

   A szűrők az Alapelvek súgó szócikkben ismertetett sztenderd módon működnek. Egy szűrőelem bekapcsolásakor a lista automatikusan megváltozik az új szűrési feltételnek megfelelően. Egyszerre több szűrőelem is lehet bekapcsolt állapotban, ilyenkor ezek együttesen érvényesülnek.

   Alapértelmezett szűrő

   Alapértelmezésben az űrlap megnyitásakor egyetlen bizonylattípus sincs kiválasztva, ezért javasoljuk először a típus(ok) kiválasztását.

   Néhány szűrőelem aktív, amit a világoskék színük is jelez:

   • státusz: alapértelmezésben az aktív - tehát nem törölt - bizonylatok tételsorait listázza
   • dátumszűrő: alapértelmezésben az elmúlt 11 hónapban keletkezett bizonylatok tételsoraira szűrünk
   • bizonylatkategória: csak a normál bizonylatokra szűr, a sablonokra nem.

   Szűrőfeltétel törlése

   Lehetőségünk van egy bekapcsolt szűrőelemet kikapcsolni. Ehhez húzzuk az egérmutatót a szűrőelemre, majd kattintsunk a jobb oldalán megjelenő piros 'X' gombra. Ekkor a szűrőelem inaktív lesz, a színe kékről szürkére vált, a lista pedig automatikusan frissül a megváltozott szűrőfeltételeknek megfelelően.

   Szűrőelemek

   Alapvető szűrési feltétel a listázandó bizonylattípusok kiválasztására szolgáló jelölőnégyzetes lista, amit fentebb a 'Megjelenítés típusok szerint' alfejezetben mér ismertettünk.

   Alább részletezzük azokat a szűrőelemeket, amik a bizonylatlista egyedi kívánalmaira lett szabva, illetve összetett működésűek.

   Költséghely azonosító és név

   Lehetőségünk van a tételsorokat költséghelyek alapján is listázni, erre a költséghely azonosító és a név mezők lesznek segítségünkre. Nyissuk le a listát és bal egér gombbal kattintsunk rá arra az elemre, amelynek megfelelő tételsorokat kívánjuk látni a listában. Értelemszerűen a költséghelyekbe be nem sorolt tételek nem fognak szerepelni a listában.

   Áru adataira szűrés

   Az egyik leggyakrabban használt szűrőelem csoport a tételsorokban szereplő áruadatokra szűr. Képesek vagyunk az árucsoportonként, osztályonkénti és egy konkrét árucikkre is kimutatást készíteni.

   További lehetőség devizanemenként, illetve -árfolyamra is szűrni.

   Dátumszűrő

   Ez összetett szűrést tesz lehetővé.

   A legördülő listában elsőként azt kell beállítanunk, hogy milyen dátumra kívánunk szűrni. Lehetőségeink:

   • bizonylat keletkezése
   • teljesítés / esedékesség dátuma
   • ÁFA dátum
   • határidő
   • banki értéknap
   • lezárás dátuma

   Majd az időszakot kell meghatároznunk, amire szintén több lehetőségünk van:

   • Az év szűrő beállításával automatikusan a kiválasztott év első napjától az utolsó napjáig szűrünk. Az időintervallumra vonatkozó két, egymás melletti mezőben is látjuk ezt.
   • A hónap szűrővel a már beállított év adott hónapjának első napjától az utolsóig szűrünk.Az időintervallumra vonatkozó két, egymás melletti mezőben is látjuk ezt.
   • A két dátummezőre kattintva egy naptárformátumú beállítás jelenik meg, amiben billentyűzetről begépelve, vagy a naptárfunkciót használva állíthatunk be teljesen egyéni időintervallumot. A bal oldali mezőben a kezdődátumot, a jobb oldaliban pedig a végdátumot. A naptárformátum kezelése megegyezik az Alapelvekben ismertetett kezelési elvekkel.

   Bizonylat kiegyenlítettségre vonatkozó szűrések

   A szűrő jobb oldalán két legördülő lista segítségével képesek vagyunk azon bizonylatok tételsorait listázni, amelyek már kifizetett, vagy nem kifizetett státuszúak. A szűrő kikapcsolásával értelemszerűen mindkét kritériumnak megfelelő listát kapunk.

   Az 'értéknap' elnevezésű szűrőelemnek három opciója van:

   • határidő előtt: a fizetési határidőn belül kiegyenlített bizonylatok tételsoraira szűr
   • határidőn túl: a fizetési határidőn túl kiegyenlített bizonylatok tételsoraira szűr
   • Knap: a fizetési határidőhöz viszonyított késedelmes napok számára szűrhetünk vele.

   A 'Knap' opció kiválasztásakor további két segédmező jelenik meg.

   A két mező segítségével meghatározhatjuk a határidőhöz képest késedelmes napok számát és ezzel szűrhetjük bizonylatainkat. Lehetőségeink:

   • A 'Knap >' mezőbe írt X érték azt jelenti, hogy az X napnál több késedelmes napoknak megfelelő bizonylatokat listázzuk ki.
   • A 'Knap <=' mezőbe írt X számmal az X nappal egyenlő vagy kevesebb késedelmes napoknak megfelelő bizonylatok kerülnek kilistázásra.
   • Ha mindkét mezőbe írunk számértéket, úgy időintervallumot határozunk meg.

   Az X értéke lehet negatív érték is.

   Például 'Knap <= -10' azt jelenti, hogy a késedelem napja kevesebb vagy egyenlő, mint -10, azaz a 10 vagy annál több nap múlva esedékes fizetési határidőnek megfelelő bizonylatok tételsorait listázzuk ki. A 'Knap > 30' feltételnek azon bizonylatok felelnek meg, amelyeknél a fizetési késedelem napja meghaladja a 30 napot.

   A szűrő érvényesítéséhez kattintsunk a mezőbe, írjunk be egy számot, majd nyomjuk meg a billentyűzeten az Entert, vagy kattintsunk bal egér gombbal az űrlapon kívül bárhova. Ekkor a szűrés végbemegy, a listánk frissül a feltételeknek megfelelően.

   A segédmezőkbe írt számokat kitörölhetjük kézzel. Ha a határidő legördülő listában más opciót választunk, a két segédmező ennek hatására eltűnik. Ha a határidő szűrőelemet kikapcsoljuk, szintén eltűnnek a 'Knap' segédmezők.

   Könyvelő szűrőcsoport

   A szűrő jobb felén elhelyezett számos szűrőelemmel a könyvelőnk által már kontírozott tételeket, illetve az Infotéka könyvelőprogram számára alkalmas XML formátumban kiexportált (ún. "feladott") tételeket vagyunk képesek leszűrni.

   A feladás gombra kattintva a listában szereplő, már kontírozott, de még fel nem adott tételeket tudjuk kiexportálni.

   3. Műveletek

   Tételsor bontása

   Árucikkek beszerzésekor - tehát jellemzően a bejövő számlákon - felmerülhet olyan igényünk, hogy egy tételsorban szereplő árucikk mennyiséget 2, vagy több különböző projektre könyveljünk el, egyúttal különböző költséghelyekre soroljunk be.

   Ehhez jelöljünk ki egy tételsort a listában, majd kattintsunk az űrlap jobb felső sarkában látható zöld színű 'Tételsor bontása gombra. Ekkor megjelenik egy új panel, míg a háttérben lévő űrlap színe  halványkékké változik, kezelőszervei inaktívak lesznek.

   Ha a bizonylat, amelynek tételsorát kiválasztottuk, már egy projekthez lett rendelve, úgy megjelenik egy sor, amiben a látjuk a projekt azonosítót, a teljes mennyiséget. Alapesetben a költséghely mezője üres, csak abban az esetben szerepel ott egy költséghely azonosítója, ha az adott tételsort már korábban besoroltuk valamely költséghelyre.

   Új sor felvétele

   Ha a tételsor teljes mennyiségét fel szeretnénk bontani, kattintsunk a zöld színű 'Új sor' gombra. Ekkor a listában megjelenik egy új, üres sor. A sorban beállíthatunk az előző sortól különböző projektazonosítót és költséghelyet.

   A költséghely beállítása opcionális, azt nem kötelező kitöltenünk, csak akkor tegyük meg, ha a cégünkben a költséghely besorolás szisztémáját alkalmazzuk.

   Ezzel a módszerrel nem csak kettő, de akár három, négy vagy még több részre bonthatunk fel egyetlen tételsort.

   Fontos, hogy a mennyiség rovatokat is kitöltsük éspedig pontosan a tételsor teljes mennyiségét adják ki összegként. A mezőbe kizárólag számot írhatunk, betűt, szóközt és egyéb írásjelet nem fogad el a rendszer.

   Amennyiben kevesebb, vagy több az összmennyiség, mint a tételsor eredeti mennyisége, úgy a rendszer a 'Mentés' gombra kattintva párbeszédablakban értesít a hibáról és nem engedi elmenteni a változtatásokat.

   Módosítás
   A felbontott tételsorok összes adatát képesek vagyunk módosítani is mindhárom adat tekintetében. A projektazonosító és a költséghely legördülő listákat lenyitva kattintsunk a módosítandó értékre, a mennyiség mezőbe kattintva pedig billentyűzetünkről begépelve

   Mentés
   A mentés gombra kattintáskor a rendszer ellenőrzi a mennyiség rovatok tartalmát. Amennyiben nem számot írtunk be, párbeszédablakban értesít a hibáról és nem engedi elmenteni a változtatásokat.

   Szintén ellenőrzi a beírt számok összegét, annak egyenlőnek kell lennie a tételsorban szereplő összmennyiséggel. Ha ez nem teljesül, párbeszédablakban értesít a hibáról és nem engedi elmenteni a változtatásokat.

   Ha az ellenőrzésen túljutunk, a rendszer elmenti a változtatásokat és a megadott projektekre lekönyveli a megadott mennyiségeket, illetve azok költségét, továbbá a költséghelyekre is rögzíti a beszerzéseinket.

   Panel bezárása (mentés nélkül)
   Ha a bezárás gombra kattintunk, ellenőrzés nem történik, a rendszer a panelt mentés nélkül bezárja és minden tételsor bontási módosításunk elveszik.

   Kontírozás / gyári számok kapcsoló

   A szűrő panelen találunk egy jelölőnégyzetet, ami lényegében egy kapcsoló. Alapértelmezésben az űrlap betöltődésekor a négyzet üres, ami azt jelenti, hogy a lista jobb oldalán a gyári számok jelennek meg (amennyiben egy gyári számos tételsort jelölünk ki).

   Ha az üres négyzetre egyszer rákattintunk a bal egér gombbal, úgy gyári számoknak fenntartott felületen a kontírozás segédmezők jelennek meg.

   Könyvelőnk ezen a felületen - hasonlóan a Bizonylat részletei űrlapon - kontírozhatják a tételsorokat.

   Gyári számok beszúrása / törlése

   Ha egy tételsorra kattintunk és a szűrőben található kapcsolóban nincs pipa, képesek vagyunk kezelni a gyári számokat. Ehhez előbb jelöljük ki a választott tételsort. Két eset lehetséges:

   1. még nem adtunk meg gyári számokat
   2. már megadtunk a bizonylaton a gyári számokat

   1. Még nem adtunk meg gyári számokat

   Ebben az esetben a jobb oldali hasáb üres marad, az űrlap felső részén pedig egy zöld színű 'Gyári számok beszúrása' feliratú gombot látunk. Gyári számok beszúrásához kövessük az alábbi műveletsort:

    1. Kattintsunk a zöld gombra.
    2. A rendszer ellenőrzi a bizonylat státuszát. Ha zárolt, párbeszédablakban értesít minket erről és nem enged módosítást a bizonylat adatain. Ez esetben oldjuk fel előbb a zárolást.
    3. A jobb hasábban a tételsor összmennyiségnek megfelelő számú beviteli mező jelenik meg a jobb hasábban.
    4. Billentyűzetünkről begépelve adjuk meg az árucikkek egyedi azonosítóját.
    5. Mentéshez a beviteli mezőben állva nyomjuk meg az Enter billentyűt, vagy kattintsunk az űrlapon kívül bárhova az egér bal gombjával.

    2. Már megadtunk a bizonylaton a gyári számokat

    Ebben az esetben a tételsor kijelölésekor a listapanel jobb oldalán megjelennek a gyári számok listája, az űrlap jobb felső sarkában pedig a zöld színű gomb helyett egy piros színű 'Gyári számok törlése' gomb jelenik meg.

    A gyári számok törléséhez kövessük az alábbi műveletsort:

    1. Kattintsunk a piros gombra!
    2. A rendszer ellenőrzi a bizonylat státuszát. Ha zárolt, párbeszédablakban értesít minket erről és nem engedi törölni a gyári számokat. Ez esetben oldjuk fel előbb a zárolást.
    3. Ha a bizonylat nem zárolt, a rendszer párbeszédablakban megerősítő kérdést tesz fel.
    4. Ha az 'Igen' gombra kattintunk, a rendszer törli a vonatkozó bizonylat tételsorából a gyári számokat. A törlés végleges, visszaállítani nem lehetséges.

    Bizonylat részleteinek megnyitása

    A szűrőben alul találunk egy 'Bizonylat részletei' feliratú szürke gombot. Ha rákattintunk, új lapon megnyitja azt a bizonylatot vagy munkalapot, amin a kijelölt tételsor szerepel.

    Excel export

    A gombra kattintva a listában aktuálisan szereplő összes tételsort Excel táblázatba exportálja. Az exportáláshoz kövessük az alábbi műveletsort:

    1. Szűrjük le a listát a kívánt feltételek mentén
    2. Kattintsunk az export gombra
    3. Ekkor a webböngészőnk beállításától függően letölti automatikusan az Excel állományt, szintén a beállítástól függően meg is nyithatja azt azonnal, vagy felkínálja a lehetőséget a letöltésre lokális számítógépünkre. Az így letöltött állományt továbbküldhetjük akár e-mail csatolmányként, megnyithatjuk Excel táblázatkezelőben és további számításokat végezhetünk vele.