Tartalomjegyzék

A raktár űrlap a raktárhelységeinkben található készletek kezelésére szolgál. Az Online Cégmenedzser egyszerre maximálisan 32 raktárhelységet képes megkülönböztetett módon kezelni. Előbb célszerű a raktárhelységeinket beállítani, amit a Raktárak kezelése űrlapon tudunk megtenni.

A raktár űrlapon képesek vagyunk:

 • ellenőrizni a raktáraink készleteit
 • a készletmozgásokat és az azokhoz kapcsolódó raktári bizonylatokat, szállítóleveleket megtekinteni
 • kartonokat törölni
 • a gyári számos áruk gyári számait megadni, módosítani, akár törölni
 • bevételezést, kivételezést és egyik raktárból a másikba átvételezést indítani
 • leltározni

Az űrlap elérése

Vigyük az egérmutatót a bal navigációs sáv 'Fő űrlapok' menüpontjára, a kinyíló menüben kattintsunk a 'Raktár' pontra. Az űrlap új ablakban nyílik meg.

Kezelőfelület

Megnyitáskor a raktár űrlap üres.

Nyissuk le a bal felső sarokban lévő legördülő listát, azon belül kattintsunk a kezelendő raktár megnevezésére. A demó rendszerben néhány mintaértékű raktárhelységet látunk, egy újonnan igényelt éles rendszerben ez a lista még üres.


Kiválasztás után  a legördülő listától jobbra nagyobb betűkkel megjelenik a raktár neve, alatta a raktárban található árukészlet listája.

A kezelőfelület négy fő szekcióra osztható, amit a rendszer vizuálisan is jelöl:

 1. Áruk listája és kartonok
 2. Készletmozgások tételsorai
 3. Gyári számok
 4. Műveletek panel

1. Áruk listája és kartonok

Az űrlap bal oldali, legnagyobb paneljén az áruk listáját, a kartonokat látjuk (amennyiben előbb kiválasztottunk egy raktárhelységet).

Egyidejűleg 8 karton fér ki a rendelkezésre álló területen, ha ennél több kartonunk van, úgy a panel jobb oldalán található görgetősávval tudjuk fel- és lefelé görgetni.

A lista egy sora egy árukartonnak felel meg, amit a sor bal oldalán látható mutatónyíl is jelöl. A raktár kiválasztása után mindig a legfelső karton van kijelölve, egyidejűleg a jobb oldali készletmozgások tételsorai is megjelennek, valamint gyári számos áruk esetében jobb alsó pozícióban a gyári számok is.

Kartonadatok

A lista egy elemében, egy kartonnál az adatok többsége nem írható, csak olvasható mezőkben foglal helyet. Az írható adatokat, módosítható mezőket részletezzük. Az alábbi adatokat látjuk:

 • Áru megnevezése és az árukód
 • Áru csoportja, osztálya és gyártója
 • Készlet mennyiség a választott raktárban
 • Egységár: ez a kartonár magyar Forintban, ami a beszerzési árak súlyozott átlaga. A beszerzési árak a bevételezett bizonylatokról származik, azonban ezen az űrlapon lehetőségünk van azt manuálisan felülbírálni (lásd alább).
 • Mennyiségi egység
 • Polc: a beviteli mező írható és a raktáron belüli polc sorszámot vagy azonosítót adhatjuk meg, amennyiben raktárunkban polcrendszert alakítottunk ki. A polcszám az áru gyorsabb és könnyebb megkeresését teszi lehetővé. A polcszám megadásához kattintsunk a beviteli mezőbe és billentyűzetről gépeljük be a raktárunkban használt polcazonosítót, ami lehet szám és betű is.
 • Gyári szám jelölőnégyzet: pipát látunk a négyzetben, amennyiben egyedi gyári számokkal ellátott áruról van szó és üres, ha nem. A mező itt nem módosítható, csak tájékoztatásra szolgál. A gyári számokat a jobb alsó panelben tudjuk teljes körűen kezelni.
 • Gyári szám darab
 • Státuszjelző négyzet: pipát látunk a négyzetben, ha a karton törölt státuszú, máskülönben üres, azaz aktív. A lista az alapértelmezett szűrő szerint csak az aktív kartonokat listázza, ezért ha a szűrőt nem állítottuk át, csak aktív (nem törölt) kartonokat látunk. A jelölőnégyzetek inaktívak amit a halványszürke színük is jelöl. A törlés módját alább, a műveleteknél ismertetjük.
 • Módosítás dátuma: a kartonon végzett utolsó módosítás dátumát írja be a rendszer automatikusan. Módosításnak számít bármely készletváltozás és gyári számok felvitele, módosítása is.

Lista sorrendje, sorrend megváltoztatása

A lista alapértelmezetten a módosítás dátumára rendezett, mégpedig fordított, csökkenő sorrendben. Legfelül látjuk az utoljára módosított kartont, a lista utolsó eleme a legrégebben módosított.

Lehetőségünk van egyéni listasorrend beállítására is a lista fölött látható címkékkel. A címkék az Alapelvek szócikkben ismertetett sztenderd módon működnek.

Szűrés és szűrőelemek

Az űrlap megnyitásakor az alapértelmezett szűrési kritérium a státuszra vonatkozik; a rendszer csak az aktív (nem törölt) kartonokat listázza ki. A szűrő a lista alatt helyezkedik el és vizuálisan kék színnel jelöli az aktív szűrőelemeket.

Szűrni az alábbi adatokra lehetséges a legördülő listák segítségével:

 • Osztály
 • Csoport
 • Árukód
 • Áru megnevezése
 • Gyártó
 • Státusz: aktív/törölt

Egy szűrési kritérium beállításakor a lista automatikusan a feltételeknek megfelelően megváltozik.

Egyidejűleg több szűrési paraméter is beállítható. A szűrőelemek értékkészlete dinamikus, ami azt jelenti, hogy egy szűrési paraméter beállítása után a többi szűrőelem listájában már csak azokat a választási lehetőségeket fogjuk látni, amelyek megfelelnek az aktív szűrési feltételeknek.

Egy szűrési feltételt kikapcsolhatunk, ha az egérmutatót a szűrőelem fölé húzzuk és az elem jobb oldalán ekkor megjelenő piros 'X'-re kattintunk bal egérgombbal.

Törlés

Képesek vagyunk egy kartont törölni a raktárunkból, mégpedig két módon is:

 • logikai törlés, amely visszaállítható
 • végleges törlés, ami már nem visszaállítható

Logikai törlés
Logikai törléssel egy kartont eltávolíthatunk a raktárunkból, így az az aktív státuszra szűréskor nem jelenik meg a listában; azonban a karton adatát megőrzi a rendszer és szükség esetén a státusz szűrő 'törölt' opciójával kilistázhatjuk és vissza is állíthatjuk újra aktívra.

A logikai törléshez kövessük az alábbi műveletsort:

 1. Engedélyezzük a logikai törlést. Ehhez kattintsunk egyszer a bal egérgombbal a lista alatt, jobb oldalon látható jelölőnégyzetre.
 2. Ezzel pipa kerül bele és a listában minden státuszt jelölő négyzet is aktív lesz, halványszürkéről feketére változik.
 3. Jelöljük be annak a kartonnak a sorában a jelölőnégyzetet, amit nem véglegesen törölni akarunk.
 4. A rendszer megerősítő kérdést tesz fel, ha az 'Igen' gombra kattintunk, a törlés megtörténik. Ekkor alapértelmezett szűrés esetén a karton el fog tűnni a listából, hiszen a listában csak az aktív, nem törölt státuszú kartonok jelennek meg.
 5. Ha újabb kartont szeretnénk törölni, ismételjük a 3-4. lépéseket.
 6. Ha végeztünk, ne felejtsük el visszavonni a logikai törlést, ehhez kattintsunk újra bal egérgombbal a lista alatti 'Logikai törlés engedélyezése' jelölőnégyzetre. Ezzel a pipa kikerül belőle és a listában minden státuszt jelölő négyzet újra inaktív lesz, feketéről halványszürkére változik. Ezzel megakadályozzuk a további, véletlen törlést.

A logikailag törölt kartonokat kilistázhatjuk, ha a szűrőben a státuszra vonatkozó kritériumot 'Törölt' opcióra állítjuk be. Ekkor a listában kizárólag a törölt kartonok jelennek meg.

Lehetőségünk van törölt kartont újra aktívra állítani, ehhez ugyanazt a műveletsort kell végrehajtanunk, amit fentebb ismertettünk, azzal a különbséggel, hogy így a törölt kartonból aktív lesz.

Végleges törlés

Egy karton végleges törlését nem javasoljuk, mert ez visszavonhatatlan adatvesztéssel jár. Ha mégis szükséges egy karton visszavonhatatlan törlése, kövessük az alábbi műveletsort:

 1. A bal panelen található listában jelöljük ki a törlésre szánt kartont. Ehhez kattintsunk bal egérgombbal a karton sorában bárhova.
 2. A sor kijelölt lesz, amit a sora bal oldalán látható, a nem kijelöltektől eltérő kék mutatónyíl is jelöl.
 3. Kattintsunk a lista alatti 'Kartont törlése (végleges)' gombra.
 4. A rendszer megerősítő kérdést tesz fel, ha az 'Igen' gombra kattintunk, a törlés megtörténik és a karton eltűnik a listából, minden adatával véglegesen törlődik az adatbázisból.

A véglegesen törölt kartonok nem listázhatók ki, még a törölt szűrőstátusz beállításával sem és semmilyen mód nincs az így elveszett adatok visszaállítására.

Készletmozgások panel

Az űrlap jobb felső szekciójában foglal helyet a készletmozgások panel, amiben tételesen minden készletváltozást nyomon követhetünk a bal oldali listában kijelölt árukarton vonatkozásában.

A tételsor lista

Egy karton kiválasztásakor automatikusan megjelenik a listában az áru összes készletmozgása. A listában egy sor, egy raktári készletmozgást jelent, amit a sor bal oldalán látható mutató nyíl is jelöl.

A rendelkezésre álló területen egyszerre 5 tételsor jelenhet meg, ha ennél több tételsorunk van, a panel jobb oldalán megjelenő görgetősávval tudjuk fel- és lefelé görgetni.

A készletmozgás adatai:

 • Irány: a készletmozgás iránya, lehet kivét és bevét.
 • Dátum
 • Dokumentum: a készletmozgásról a rendszer által automatikusan készített bizonylat (raktári bizonylat vagy szállítólevél) azonosítója
 • Egységár Dev és egységár: mindkét mezőben a bizonylaton szereplő áru beszerzési egységárának súlyozott átlagát látjuk, a felsőben a bizonylaton szereplő devizanemben, az alsóban magyar Forintban.
 • Devizanem: alapértelmezetten a beszerzés devizanemét tünteti fel a rendszer.
 • Árfolyam: a devizanem beszerzéskori MNB középárfolyama
 • Mennyiség: negatív értéket látunk kivét esetén és pozitív értéket bevét esetén.
 • Dokumentum gomb: ha a gombra kattintunk, új lapon nyílik meg a bizonylat.

Lista sorrendje, sorrend megváltoztatása

A lista alapértelmezetten a dátum mezőre rendezett, mégpedig fordított, csökkenő sorrendben. Legfelül látjuk az utolsó készletmozgást, a lista utolsó eleme a legrégebbi mozgás.

Lehetőségünk van egyéni listasorrend beállítására is a lista fölött látható címkékkel. A címkék az Alapelvek szócikkben ismertetett sztenderd módon működnek.

Szűrés

Az űrlap megnyitásakor a készletmozgások tételsoraiban a kivét és a bevét típusú mozgások egyaránt megjelenítésre kerülnek.

A szűrőelemet lenyitva választhatunk, hogy csak a bevét vagy csak a kivét típusút kívánjuk látni a listában. Ha a szűrőelemre visszük az egérmutatót, a jobb oldalán megjelenik egy piros 'X' gomb, amire kattintva a szűrőt alaphelyzetbe tudjuk visszaállítani, ezzel ismét mindkét mozgást kilistázza a rendszer.

Beszerzési ár módosítása

A jelölőnégyzet a panel jobb alsó részében helyezkedik el. Ha bal egérgombbal egyszer rákattintunk, pipa kerül bele, automatikusan csak a bevét típusú készletmozgásokat fogjuk látni a listában, amit a szűrő is jelezni fog.

Ekkor engedélyezett az 'egységár DEV' és a 'devizanem' mezők módosítása. Ezek segítségével manuálisan felülbírálhatjuk mind a beszerzési egységárat, mind a devizanemét. Módosítása után a bal oldali készlet panelen a karton egységár újrakalkulálásra kerül.

Gyári számok panel

Ezen a panelen kezelhetjük a gyári számos árucikkeket. Ez olyan termékeknél fontos, ahol egyedi azonosítóval rendelkezik minden termék, például a műszaki árucikkek esetében. Ha garanciális eset van, akkor le tudjuk ellenőrizni, hogy az árucikk tényleg a szóban forgó hibás termék, amit mi eladtunk, illetve nyomon követhetjük a konkrét árucikk pontos történetét a rendszerben.

Ennek segítségével az Online Cégmenedzserben a gyári szám kezelése funkcióval Ön végigkövetheti az árucikk útját a kereskedelmi folyamatokban, azaz le tudja ellenőrizni, hogy egy termék mikor lett bevételezve, és mikor lett eladva.

Ha a bizonylaton (számla vagy szállítólevél) már megadtuk a gyári számokat, akkor ezen a panelen a kiválasztott árukarton esetében már eleve látjuk a megadott gyári számokat. Azonban lehetőségünk van ezeket a raktári bevételezés során, vagy utólag is megadni.

Kezelőfelület gyári számok nélkül

Ha egy árunál nincsenek megadva gyári számok, a kezelőfelület így néz ki:

A zöld színű 'Gyári számok beszúrása' gombbal kezdeményezhetjük a gyári számok megadását. Csak olyan árucikknél működik a gomb, aminek az egysége 'darab' típusú, tehát méterben, kilogrammban feltüntetett árucikkek esetében ez nem működik.

Gyári számok megadása

Ha a gombra kattintunk, a listában automatikusan annyi sor jön létre, ahány darab a kiválasztott raktárban szerepel. Egyszerre 8 gyári számos tétel sora fér ki a rendelkezésre álló területen, ha ennél több darabunk van, a jobb oldali görgetősávval tudjuk fel- és lefelé görgetni azt.

A listában 3 adatmezőt látunk:

 • dátum: ez automatikusan a gyári szám megadásának dátuma, olvasható, de nem írható mező
 • gyári szám beviteli mező: ebbe a mezőbe tudjuk beírni billentyűzetről az árucikk egyedi azonosítóját, ami szám és betű is lehet.
 • kivett: csak olvasható, nem írható jelölőnégyzet. Pipa van benne, ha egy gyári számú árucikket már kivételeztünk. Közvetlenül ezen a panelen nem tudunk kivételezni, azt a műveleti panelen a 'Kivét' gombbal kezdeményezhetünk.

Gyári számok törlése
A 'Gyári számok beszúrása' gomb helyett ebben a fázisban egy piros 'Gyári számok törlése' gomb jelenik meg. Ennek segítségével az adott árucikk esetében megszüntetjük a gyári számos tulajdonságát.

A gombra kattintva a listasorok törlődnek, ezzel együtt a már bevitt gyári számok is véglegesen törlődnek és a gyári számok nélküli kezelőfelületet kapjuk vissza.

Gyári számos árucikk kezelőfelülete

Ha egy árucikknek már korábban megadtunk gyári számokat, akkor ez a panel így néz ki:

Gyári számok beszúrása gomb

Ennek hatására törölni fog. A piros gombnak kellene itt lennie.

Lista
A listában a gyári szám rögzítésének dátuma, az írható beviteli mezőben a gyári szám látható és az inaktív jelölőnégyzet, ami azt jelzi, hogy az áru kivételezett státuszú vagy sem.

A beviteli mezőben képesek vagyunk szerkeszteni, módosítani a gyári számot.

Sorrendezés
Lehetőségünk van egyéni listasorrend beállítására is a lista fölött látható címkékkel. A címkék az Alapelvek szócikkben ismertetett sztenderd módon működnek.

Szűrés
A listában alapértelmezetten a raktárban bent lévő tételek jelennek csak meg. A szűrőelemre kattintva a legördülő listában két opciót látunk: bent lévő és kivett. Ha a kivettre kattintunk, a listában csak a kivételezett gyári számok jelennek meg.

Ha a szűrőelemre visszük az egérmutatót, a jobb oldalán megjelenik egy piros 'X' gomb, amire kattintva a szűrő a bent lévő és a kivett gyári számokat is kilistázza.

Készlettel kapcsolatos műveletek

Az űrlap jobb alsó szekciójában 5 gomb kapott helyet, ezekkel az alábbi műveleteket hajthatjuk végre:

 • Bevét
 • Bevét számla nélkül
 • Kivét
 • Átvét másik raktárba
 • Leltár

Bevét

Készlet bevételezése számláról vagy szállítólevélről. Értelemszerűen ehhez szükség van legalább egy, a rendszerben rögzített bejövő számlára vagy szállítólevélre, amit még nem, vagy csak részben vételeztünk be.

A bevét során egy raktári bizonylat típusú bizonylat keletkezik, amit a Raktár űrlapról és a Bizonylatok űrlapról is meg tudjuk nyitni.

Kattintsunk a gombra, ezzel új lapon nyílik meg a Bevét űrlap. Lásd Bevét űrlap szócikket!

Bevét számla nélkül

Lehetőségünk van készletet bevételezni úgy is, ha a rendszerben még nem rögzítettük a vonatkozó bizonylatot, de papíron, vagy digitális állományként rendelkezünk vele.

A bevét során egy raktári bizonylat típusú bizonylat keletkezik, amit a Raktár űrlapról és a Bizonylatok űrlapról is meg tudjuk nyitni.

Kattintsunk a gombra, ezzel új lapon nyílik meg a Bevét számla nélkül űrlap. Lásd Bevét számla nélkül űrlap szócikket!

Kivét

Áru kivételezése az Online Cégmenedzser projektalapú ügyvitelének megfelelően szigorúan illeszkedik a teljes belső folyamatszervezési struktúrába. Ezért a kivételezés előfeltételei:

 • egy aktív, nem törölt projektnek kell lennie a rendszerben, értelemszerűen ezen projekt keretében vételezünk ki a raktárból
 • egy rögzített, Megrendelés típusú bizonylatnak kell lennie a rendszerben, értelemszerűen azon üzleti partnerünk megrendelése ez, akivel a projektben együtt dolgozunk.

E két feltétel teljesülése esetén lehet végrehajtani a kivételezést. Ha ezek még nem állnak rendelkezésre, gondoskodjunk róla, hogy a rendszerben a projektszemléletnek megfelelően elő legyenek készítve ezek a feltételek, majd térjünk vissza az árukivéthez.

A kivételezés során kimenő szállítólevél típusú bizonylat keletkezik, amit a Raktár űrlapról és a Bizonylatok űrlapról is meg tudjuk nyitni.

Kattintsunk a gombra, ezzel új lapon nyílik meg a Kivét űrlap. Lásd Kivét űrlap szócikket!

Átvét

Egy raktár helységünkből egy másikba mozgathatjuk át az áruinkat. Az átvéthez értelemszerűen legalább két raktárhelységre van szükségünk, amit előzetesen a rendszerben is rögzítettünk.

Az átvét során egyidejűleg két művelet zajlik le, egy kivét a kiindulási raktárban és egy bevét a célraktárban. Ennek megfelelően 2 raktári bizonylat fog létrejönni:

 • egy kivétről szóló kimenő raktári bizonylat, amit a kiinduló raktárunk vonatkozó kartonján érhetünk el, továbbá a Bizonylatok űrlapon
 • egy bevétről szóló bejövő raktári bizonylat, amit a célraktárunk vonatkozó kartonján érhetünk el és természetesen a Bizonylatok űrlapon is. 

Kattintsunk a gombra, ezzel új lapon nyílik meg az Átvét űrlap. Lásd Átvét űrlap szócikket!

Leltár

A funkció nem működik, a kezdőlap töltődik be.